66 Gallery

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat

Co je akné a jak proti němu bojovat?

Co je akné a jak proti němu bojovat?

Při psaní tohoto článku jsme se v naší redakci poměrně dost pobavili, jelikož jsme zavzpomínali na naše mladá léta. Dokonce někteří z nás ukázali i několik fotografií. A z nich bylo jasně patrné, že akné trápilo i nás. Ostatně to se dá říci o většině mladé populace, jelikož patří mezi nejznámější chronické onemocnění kůže. Samozřejmě to se projevuje pouze v určitém období, nejčastěji potom v pubertě. Zde se s ním může setkat populace v množství 85 – 100 procent lidí a tak se dá říci, že opravdu poskytne každého. Dodat samozřejmě musíme i to, že se vlivem toho začala používat řada názvů, a to třeba beďar. Ten správný a odborný lékařský název je však nežit.

Důvody vzniku jsou přitom poměrně prosté, jelikož hlavním problémem jsou záněty. A to takové, které se objeví v oblasti vývodů mazových žláz. Ty se vlivem toho uzavřou a daný sekret tak zůstává na daném místě. Samotný projev zánětu může mít jak mírné projevy, a tak i projevy výrazné, kdy na daném místě může být v budoucnu i jizva. Nejčastěji se samozřejmě akné objevuje na obličeji, ale stejně tak v oblasti ramen, nebo v horní části hrudi. I to má samozřejmě své jasně dané důvody, a to takové, že právě na těchto místech je vysoká hustota takzvaných folikulů.

Jak se bránit?

Nutno říci, že ne vždy se dá nad tímto problémem úspěšně vyhrát. Pokud to však alespoň zkusíte, jsou nejlepší cestou takové přípravy, které omezují tvorbu mazu. Ty je následně vhodné pravidelně aplikovat na daná místa, která jsme zmínili výše. Podobně lze ale aplikovat také látky, které se vpravují do kožních vrstev, a to injekčními stříkačkami. Jedná se tedy už o lékařské zákroky. Především se jedná o látky, které mají vyšší obsah síry, ale třeba také zinku. Vlivem tohoto postupu tak může dojít k odumírání bakterií, které mají na vznik akné také vliv – a způsobují právě onu infekci.

Třetí nejvyužívanější metodou je léčba pomocí laseru. Ta spadá do skupiny těch neinvazivních. V rámci tohoto postupu dochází ke stimulaci jednotlivých buněk, které začnou více produkovat látku zvanou jako ATP. Vlivem této látky dokáže lépe fungovat látková výměna či množení a další stimulace buňky, což má na eliminaci akné také důležitý vliv.

Dobrá péče o pokožku

Samozřejmě s metodami léčby souvisí i to, že základním krokem by měla být dostatečná péče o naši pokožku. Zde určitě nemusíme psát žádný samozřejmý postup, jelikož každému je v tomto ohledu určitě jasné, že mezi ten hlavní patří dostatečná hygiena. Tedy pravidelné mytí pokožky jak čistou vodou, tak samozřejmě také mýdlem. Přesto ale je třeba vědět, že akné je zkrátka přirozenou součástí života. A tak i když jsme se s ním také nedokázali smířit, dnes už nás tyto problémy netrápí. Jenom málokdy totiž problémy přetrvají do dospělosti. A to právě ona chvíle, kdy je ideální začít s některou ze zmíněných možností léčby.

Přehnaná péče o zdraví dětí nemusí být vždy správná

Přehnaná péče o zdraví dětí nemusí být vždy správná

Mnozí lékaři doslova bijí na poplach, a to z toho důvodu, že trendem posledních několika let je doslova přehnaná péče o zdraví dětí. A v tom jim musíme dát za pravdu. Samozřejmě nikdo – ani my zde nemáme na mysli to, že bychom při nemoci neměli s dítětem k lékaři, nebo že bychom se snad měli vyhýbat nezbytnému očkování. To určitě ne. Na mysli máme především přehnanou péči o zdraví dítěte. A to ve všech možných ohledech.

Stoprocentně sterilní prostředí

To je samozřejmě jeden z největších problémů, které s dětským vývojem souvisí. Zde musíme opět zmínit ono očkování. To v podstatě není jiný postup, než ten, že do těla vpravíme onu infekci v malém množství. Tělo si na ni vytvoří protilátky a tak se jí dokáže ubránit v budoucnu samo. A podobně by to mělo být i v běžném životě. Bohužel mnoho rodičů je natolik bojácných, že dětem zkrátka nedovolí to, aby se zdroji různých infekcí setkali. V rámci psaní tohoto článku jsme si totiž představili, jak jsme jako malí oblizovali špinavé ruce, jedli špinavýma rukama, jahody a podobné ovoce před konzumací neomývali a rohlíky a pečivo jsme brali přímo z beden, stejně jako stovky lidí před námi. A jsme zdraví.

Současné trendy ale rodičům přikazují to, vytvářet dětem doslova sterilní prostředí. Vše v domácnosti, na stole, na podlaze, na kuchyňské lince, v ledničce či na sporáku je stoprocentně čisté. Nikde není ani smítko, nikde není ani ta nejmenší bakterie. A tak dítě jí to nejčistší, co může. Na jednu stranu výhodné, ale na tu druhou stranu problémy v budoucnu. A to z toho důvodu, že si dítě nedokáže vytvořit protilátky v době, kdy k tomu je nejlepší příležitost – právě v dětství.

Přílišný ochranitelský syndrom

Není to ale jenom péče o samotnou čistotu, ale je to i snaha neustále dítě ochraňovat. I to má vliv na jeho zdraví, především potom na to psychické. Pokud je potomek vychováván v dokonalém světě, kde ho rodiče chrání před všemi negativy, rozhodně bude v rámci prvního kolektivu překvapen – třeba ve školce.  Zjistí, že někteří se mu mohou smát, mohou ho zatahat za vlasy, vzít mu hračku, strčit do něho. To je něco naprosto běžného. Kdo ale na to není připraven, může si nést následky. O to horší to je ještě v případě, kdy rodiče z toho důvodu dítě z kolektivu raději vyloučí, než aby ho naučili tomu, že je to přirozená součást dětského života.

V rámci mezilidských vztahů si totiž dítě vytváří určité vzorce chování, podle kterých se dále řídí. Pokud v dětství zažívá vše v rámci naprosté dokonalosti, je jasné, že na skutečný svět není připraveno. Naštěstí musíme dodat, že v posledních letech to jsou spíše výjimky a my sami v našem okolí nemáme někoho, kdo by se takto přehnaně o dítě staral. I když některé ochranitelské pudy se už pohybují na hranici pochopitelného.

Moderní často až uměleské postupy v soucasném lékařství

Moderní, často až umělecké postupy v současném lékařství

Umění by mělo primárně stimulovat naše smysly. Mělo by nám něco říci, stejně jako by v nás mělo zanechat určité pocity, nad kterými můžeme později také přemýšlet. Co je však další možností, jak umělecká díla využívat, to je oblast lékařství. V tomto směru však musíme zabrousit hlavně do oblasti různé alternativní medicíny, která pracuje s energiemi. Zde jsou často známé takzvané mandaly. Tedy obrazy malované na plátnech, které mají za cíl dodávat člověku energii a stimulovat energetické body. Je pravdou, že u nás v redakci jsme většinou pragmatického zaměření a tak se nad efektivitou spíše usmíváme. Na druhou stranu tato metoda existuje, používá se a tak bychom si ji neměli nechat pro sebe. Někomu třeba může být prospěšná.

Podobně je to i v případě, kdy jsou jako léčebný prostředek využívány různé krystaly. Ty sice mohou sloužit i jako skvělý umělecký prvek na výstavě, ale alternativní medicíny říkají, že i díky nim můžeme čerpat a využívat energie. Pokud vás o tomto zajímá více, bohužel nejsme schopni více sloužit, jelikož danou oblastí se skutečně nechceme vydávat. Proto raději zmíníme takové postupy, které jsou skutečně ověřeny lékařskou praxí.

Léčba hudbou

Tato oblast léčby už má skutečně vědecké základy a je nazývána jako muzikoterapie. Pokud vás zajímá, kde se nejčastěji využívá, tak to jsou především psychiatrické léčebny, ale stejně tak místa, kde je třeba léčit hlavně děti. Může být aplikována také na specielní poruchy, které jsou spojené s vnímáním světa, ale i schopností vyjádřit své pocity. Daná hudba samozřejmě může člověka primárně uvolnit, navodit u něho příjemný pocit a tím ho po psychické stránce stimulovat k tomu, aby snáze udělal něco, čeho se dříve obával. Musíme sice říci, že konkrétních zdravotnických míst je u nás málo, ale přesto existují. Tím nejznámějším místem, které jsme dokonce měli s naší redakcí možnost navštívit, je Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK v Praze.

Oblast osobního rozvoje

Nejenom léčba jako taková, ale třeba i oblast osobního rozvoje může být tou, kde se moderní lékařské metody mohou využívat. A jednou z nich je také arteterapie. A pokud dané slovy slyšíte poprvé, musíme říci, že se týká oblasti malířství. Nikoliv ale s ohledem na to, že snad z obrazů čerpáte energii, jelikož prostřednictvím obrazů malujete své pocity. A to často tak, že dané malování je částečně podvědomým postupem. Následně už se dostáváte do rukou psychologa, ale i osobního kouče, který vám na základě obrazů může pomoci v tom, co vás konkrétně trápí. Není výjimkou, že těchto postupů využívá i mnoho vysoce postavených manažerů, stejně jako lidí, kteří zažili obavy nejistoty a strachu, nebo se dostávají do situace, kdy je čeká velmi významná změna, kterou se bojí zvládnout.