66 Gallery

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat

Proč řešit jednotnou firemní identitu?

Proč řešit jednotnou firemní identitu?

Znáte naše logo? Víte, jaké jsou naše firemní barvy? Ne?! Pak je čas s tím něco udělat. Pokud si vaši zákazníci či obchodníci nepamatují vaše logo a neví, jak na tyto otázky odpovědět, je zde něco špatně.  Základem každé firmy je kvalitní firemní identita, kterou tvoří několik důležitých a navzájem se provazujících prvků, v souhrnu pak vytváří celkový obraz o stylu a fungování Vaší firmy.

Firemní identitu je třeba vnímat jako celkový obal společnosti, udávající jednotný styl, základní prvky a obraz, kterým se firma prezentuje. Stejně tak, jako člověk má svou určitou image a snaží se odlišit od ostatních, například stylem oblékání, vůní nebo pohyby, tak by se měla firma snažit odlišit se od své konkurence a být jedinečná. Možností jak vyniknout je několik. Pozornost na sebe může upoutat logem, názvem, netradičními firemními barvami, sloganem, ilustracemi či texty. Všem těmto věcem je potřeba věnovat při zakládání firmy velkou pozornost.

Něco z běžného života. Když půjdete v teplákách do divadla, určitě tam nezapadnete. Pokud se vydáte sportovat v obleku, je to to stejné. U firemní identity je to dost podobné. Měla by směřovat k ideálnímu zákazníkovi, kterého si firma sama definuje. Takže pokud se chystáte provozovat například obchod s luxusním oblečením, měl by tomu odpovídat i jeho brand.

Z čeho se skládá firemní identita?

Někdo si myslí, že do firemní identity patří pouze vizuální styl (logo, vizitky, tiskoviny), to se ale plete. Firemní identita je pojem více komplexní. Patří sem i firemní filozofie, která je základem společnosti. Jedná se o hodnoty, postoje a vzorce chování. Filozofie je nad vším ostatním, udává základní směr a myšlenku společnosti.

Dříve se tomuto faktoru nepřikládala velká důležitost, ale v dnešní době je to velmi diskutované téma. Jedná se o firemní kulturu. Ta byla dříve velice uniformní a žádná firma nevybočovala z trendu. Kultura organizace ale velkým způsobem ovlivňuje míru pohody, či úzkosti, kterou zaměstnanec při svém působení ve společnosti pociťuje. Ovlivňuje také výkonnost jednotlivce. Pokud se člověk cítí ve své práci pohodlně, je produktivnější. Za předpokladu, že je na něj každodenně vyvíjen tlak a stres, jeho produktivita klesá. Kultura je soubor předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou praktikovány ve společnosti. A jak se firemní kultura podílí na celkovém designu firmy? Je to jednoduché, kultura se do designu dostává pomocí emocí, které má tento vizuální styl vyvolat.

Firemní identita obsahuje především jednotný vizuální styl. Do něj patří název společnosti, logo, logotyp, barvy, jednotné písmo, maskot, slogan nebo znělka. Těmto věcem by měl být kladen velký důraz, jelikož jsou to jedny se ze základních pilířů firmy.

Když byste měli vysvětlit pojem image, nebudete si zcela jisti, co všechno tento pojem obnáší. Pokud ale všechny východiska ve firmě nastavíme správě, měli bychom za odměnu získat pozitivní obraz naší firmy, tedy image. Je dobré, když má firma stejnou image u zaměstnanců, managementu i u veřejného mínění. Pokud se společnosti podaří nastavit dobrá firemní identita, bude to mít velice pozitivní vliv nejen na zákazníky, ale i na zaměstnance firmy samotné. Není nic lepšího, než působit na veřejnosti pozitivně.

Napsat komentář

Your email address will not be published / Required fields are marked *