66 Gallery

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat

Neúspěchů se není třeba bát

Neúspěchů se není třeba bát

Neúspěch je v současné době spjatý s naším jednáním více, než tomu bylo kdy předtím. Důvod je samozřejmě jasný, jelikož většina z nás si samozřejmě neúspěch nechce nijak připustit. Nemusíte to být pouze vy, ale jsme to také my – členové naší redakce. Stejně tak to jsou lékaři, vědci, sportovci, ale třeba také umělci. Každý chce totiž prožívat určitou slávu a jenom málokdy chce zažít opak – tedy neúspěch, který často může být spojený především s tím, že okolí takovým člověkem přímo pohrdá. Současné rady psychologů však zní poměrně jasně, a to tak, že bychom měli z každého negativa udělat především pozitivum. Tedy pohlížet na něho jako na výzvu. Pokud se nám nepovede namalovat obraz či napsat báseň, nesmíme se vzdát a musíme se poučit z vlastních chyb. Jedině tak máme možnost jít opět kupředu a dále.

Vše špatné je pro něco dobré

S tímto heslem se už určitě většina z nás někdy setkala. A to samozřejmě proto, že platí. Ostatně můžeme ho ještě o něco rozšířit, a to třeba tou větou, že nic není primárně správné ani špatné. Ostatně ukázkou toho mohou být třeba moderní umělci. Právě ti se snaží bořit vše zažité a tak se snaží přicházet s něčím zcela novým. Ačkoliv sami nevědí, zda budou přijati, raději zariskují a zkusí to. S tím ostatně souvisí i další z našich oblíbených pouček, která zní: „existuje jen to, co se stalo“. Ideálním příkladem, zůstaneme-li právě u umění, jsou malíři, kteří v minulosti začali experimentovat s dalšími, dosud neznámými styly. A právě jejich díla dnes mají milionové hodnoty. A přitom se mohli bát a nic z toho nenamalovat.

Je vhodné vzít si poučení

Na druhou stranu ne všechny směry, kterými se vydáme, mohou být skutečně správné a některé jsou zkrátka jenom slepou uličkou v našem jednání. Ani v tomto případě bychom tedy neměli propadat panice, jelikož je vhodné vzít si z našeho jednání ponaučení. Nic v našich životech totiž nestojí na jedné jediné věci a je chybné se domnívat, že nám jediná věc může zničit celý život. Ostatně zde můžeme zamířit do historie, a to k filozofovi, kterým byl Platón. Už i ten v minulosti říkal, že všechny nešťastné události jsou svým způsobem příležitosti. A právě tyto příležitosti mohou člověka naučit to jediné, a to být silnější, stejně jako být rozumnější a opravdový. Ostatně své by o tom mohli říci třeba i četní podnikatelé, jelikož i s nimi je neúspěch pevně spjatý a jsou to právě oni, kteří musí zkoušet nové cesty, testovat a také se neustále poučovat z případných vlastních neúspěchů. A jedině tak mohou být úspěšní.

A tento názor zastáváme i my v naší redakci. Ostatně naše nesplněné zkoušky v různých předmětech jsou toho důkazem. Je vždy lepší se poučit a naučit, než v případě zklamání druhý pokus přímo vzdát a na školu se plně vykašlat.