66 Gallery

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat

Moderní často až uměleské postupy v soucasném lékařství

Moderní, často až umělecké postupy v současném lékařství

Umění by mělo primárně stimulovat naše smysly. Mělo by nám něco říci, stejně jako by v nás mělo zanechat určité pocity, nad kterými můžeme později také přemýšlet. Co je však další možností, jak umělecká díla využívat, to je oblast lékařství. V tomto směru však musíme zabrousit hlavně do oblasti různé alternativní medicíny, která pracuje s energiemi. Zde jsou často známé takzvané mandaly. Tedy obrazy malované na plátnech, které mají za cíl dodávat člověku energii a stimulovat energetické body. Je pravdou, že u nás v redakci jsme většinou pragmatického zaměření a tak se nad efektivitou spíše usmíváme. Na druhou stranu tato metoda existuje, používá se a tak bychom si ji neměli nechat pro sebe. Někomu třeba může být prospěšná.

Podobně je to i v případě, kdy jsou jako léčebný prostředek využívány různé krystaly. Ty sice mohou sloužit i jako skvělý umělecký prvek na výstavě, ale alternativní medicíny říkají, že i díky nim můžeme čerpat a využívat energie. Pokud vás o tomto zajímá více, bohužel nejsme schopni více sloužit, jelikož danou oblastí se skutečně nechceme vydávat. Proto raději zmíníme takové postupy, které jsou skutečně ověřeny lékařskou praxí.

Léčba hudbou

Tato oblast léčby už má skutečně vědecké základy a je nazývána jako muzikoterapie. Pokud vás zajímá, kde se nejčastěji využívá, tak to jsou především psychiatrické léčebny, ale stejně tak místa, kde je třeba léčit hlavně děti. Může být aplikována také na specielní poruchy, které jsou spojené s vnímáním světa, ale i schopností vyjádřit své pocity. Daná hudba samozřejmě může člověka primárně uvolnit, navodit u něho příjemný pocit a tím ho po psychické stránce stimulovat k tomu, aby snáze udělal něco, čeho se dříve obával. Musíme sice říci, že konkrétních zdravotnických míst je u nás málo, ale přesto existují. Tím nejznámějším místem, které jsme dokonce měli s naší redakcí možnost navštívit, je Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK v Praze.

Oblast osobního rozvoje

Nejenom léčba jako taková, ale třeba i oblast osobního rozvoje může být tou, kde se moderní lékařské metody mohou využívat. A jednou z nich je také arteterapie. A pokud dané slovy slyšíte poprvé, musíme říci, že se týká oblasti malířství. Nikoliv ale s ohledem na to, že snad z obrazů čerpáte energii, jelikož prostřednictvím obrazů malujete své pocity. A to často tak, že dané malování je částečně podvědomým postupem. Následně už se dostáváte do rukou psychologa, ale i osobního kouče, který vám na základě obrazů může pomoci v tom, co vás konkrétně trápí. Není výjimkou, že těchto postupů využívá i mnoho vysoce postavených manažerů, stejně jako lidí, kteří zažili obavy nejistoty a strachu, nebo se dostávají do situace, kdy je čeká velmi významná změna, kterou se bojí zvládnout.