66 Gallery

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat

Máme kulturní rozhled?

Máme kulturní rozhled?

Kultura je něco, co tvoří nejenom nás samotné, ale také skupinu, ve které žijeme a ve které se můžeme realizovat. Právě naše zájmy a schopnosti je realizovat nám mohou pomoci v tom, jak získat větší rozhled, především ten kulturní. Tento článek by měl být naším zamyšlením nad tím, zda jako lidé máme kulturní rozhled, zda ho dokážeme udržet, nebo zda ho postupně ztrácíme. Bohužel jsme se v naší redakci přikláněli hlavně k tomu, že ho nemáme a tak postupně ztrácíme své vlastní JÁ. Pokud totiž lidé s kulturním rozhledem, ale i se snahou něco změnit jsou, obvykle z naší země odcházejí, jelikož rozhodně pro ně není místem, kde mohou zkusit něco změnit. Ostatně to potvrzuje i 80 procent středoškoláků, kteří si myslí, že snaha čehokoliv dosáhnout je zbytečná.

Proč je dobré mít rozhled v oblasti kultury?

Především proto, že kultura není zase až tak specifikovatelný pojem. Může to být umění, může to být hudba, film, ale i náboženství, nebo zvyky a zažité aktivity. A to, že v něčem takovém máme přehled, nám může pomoci třeba v rámci budoucí práce. Samozřejmě je jasné, že jako knihovník musíme znát literaturu, či jako muzikant hudbu. Kultura má ale daleko větší přesah, jelikož spadá i do oblasti firemní hierarchie a plnění určitých zažitých povinností. Nehledě na to, že jako vůdčí osoba ve firmě bychom zkrátka měli mít přehled o všem podstatném, co se děje ve všech oblastech, kolem nás. Někdy je kulturní rozhled označován i jako rozhled všeobecný. I ten se jasně váže k jedinému, a to faktu, kolik otázek můžeme dokázat zodpovědět.

Testy a přijímací zkoušky

A jak sami sebe můžeme ohodnotit? Není nic jednoduššího, než vyzkoušet několik testů, které jsou volně k dostání na internetu. Je totiž jasné, že ty dokážou říci o našich schopnostech, znalostech a dovednostech mnohem více, než různé naučené položky. Naučit se konkrétní věc zvládne každý. Kulturní, ale i všeobecný rozhled je však věcí, kterou se učíme po celý život. Pokud se 10 let o nic nezajímáme, těžko vše během několika měsíců doženeme.

Ostatně i to je hlavní důvod toho, proč řada vysokých škol již pomalu opouští od klasických testů konkrétních znalostí a raději vyhledává uchazeče, kteří mají přehled. Vědí řadu věcí o hudbě, společnosti, umění, technologiích, ale samozřejmě i o historii nebo různých směrech lidského vývoje. A přesně takoví lidí jsou otevřeni i budoucímu formování mysli v rámci konkrétních oborů. A to jsou ti, kteří dnes mají nejlepší jistotu uplatnění.

Nezajímáme se

Že je to s námi skutečně špatné nám mohou říci třeba i různé online diskuze, sdílené příspěvky na Facebooku, nebo další zprávy, které bez ověření tlumočíme dále. Nezajímáme se o to, kde je pravda nebo jaký je náš názor. Pouze slepě něco papouškujeme a tak se pomalu stáváme členem stáda nejenom bez vlastního rozhledu, ale dokonce i bez vlastního názoru.