66 Gallery

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat

Interaktivní média a umění – oblast, která je na vzestupu

Interaktivní média a umění – oblast, která je na vzestupu

Řekneme-li umění, jistě si představíte třeba obraz, nebo divadelní hru. Pokud naopak řekneme média, jistě si představíte televizní obrazovku. Ano, na jednu stranu odpovídáte správně, ale na tu druhou je třeba říci, že obě oblasti se neustále vyvíjejí a tak náš svět přichází s pojmem, kterým je interaktivita. Jedná se o oblast, která je v mnoha oblastech zcela nová, ale přitom nachází široké možnosti uplatnění. Právě interaktivní média i umění můžeme využívat ve školách, ve volnočasových centrech, při vědeckých činnostech, ale třeba i při různorodé tvorbě. To jsou dnes cesty, jak tuto moderní část našeho života využít. A že se skutečně jedná o obor, který bude mít na trhu své místo a uplatnění, to dokazují naše zkušenosti, jelikož fakulty na kterých studujeme, dané obory dokonce otevírají. A to je rozhodně zajímavý fakt.

Spojení dvou světů

A proč je to právě interaktivita? Jelikož právě ta dokáže propojit hned dva světy. Představte si třeba běžnou výstavu, na kterou jdete a obrazy pouze sledujete. Nejste tak s autorem, ani jeho dílem nijak propojeni. Představte si ale využití moderní technologie, a to ve formě audiovizuálních prvků, trojrozměrných kompozic, nebo třeba možnosti začít vnímat dílo jinými smysly – co třeba obraz s jablkem a právě jeho vůně po celé místnosti? Přijde vám to zajímavé? Nám také a proto jsme se již s několika variantami takových postupů setkali a musíme říci, že se jedná skutečně o něco unikátního.

Využití ale nemusí být nutně jenom v uměleckém světě, jelikož velmi dobré uplatnění může mít tento styl třeba v oblasti PR – tedy styku s veřejností. I ta dostane možnost mnohem lépe reagovat na jednotlivá vyjádření a postoje. Ostatně s tím souvisí také takzvaná kyberkultura, která s rozmachem sociálních sítí znamenala to, že se tato oblast rozvíjela mezi všemi skupinami lidí. A řada z nich tak zcela zapomněla na klasické informační kanály, jako noviny, nebo také rádio. U něho zkrátka neměli možnost na cokoliv reagovat a být součástí daného sdělení – a to i kdyby se mělo jednat o jediný LIKE.

Zrušení jakýchkoliv zažitých standardů

V čem má ale interaktivní umění a interaktivní způsoby komunikace své kouzlo, to je především v tom, že dokáže velmi dobře bourat jakékoliv zažité standardy. Jeden z ideálních příkladů, na kterém jsme se shodli, může být jakákoliv výstava. Co kdybyste zapomněli na to, že nesmíte sahat na exponáty? Mohli byste si lehnout na zámku do postele, projet se vystavovaným autem, nebo si zkusili vystřelit třeba z pušky. I to je cesta interaktivity, která má za cíl navnadit na něco nového.

Ostatně její počátky dnes můžeme pozorovat v mateřském i základním školství. Ano, jsou to sice běžné interaktivní tabule, ale už i ony jsou ukázkou toho, čemu se učí mladé generace – že si mají vše vyzkoušet, nikoliv pouze zírat.